Ti ja To klo 17:00 alkaen, La sop.mukaan

ADHD ja Miehen seksuaalisuus

29.04.2023

Viime aikoina olen perehtynyt ADHD-neuroepätyypillisten oireiden vaikutuksiin seksuaalisuuteen ja kuten osa teistä on ehkä huomannutkin - aikaisempi seksuaaliterapeuttinen osaamiseni (ja tutkimustyöni) on keskittynyt miehen nautintoon. Ohessa siis tuore blogini, jossa yhdistyvät nämä kaksi asiantuntemusteemaani eli ADHD-oireet ja seksuaalinen nautinto, erityisesti miehen näkökulmasta.

Miehet itse varmasti puhuvat kukin omalla äänellään omista tuntemuksistaan, mutta ohessa muutamia näkökulmia ja tutkittua tietoa valottamaan sekä omia että tiedemaailmassa tehtyjä havaintoja miehen seksuaalisuudesta. Tutkimuksista (Soldati et al. 2020) nousee havaintoja siitä, että neuroepätyypillisyys voi haastaa niin seksuaaliterveyttä, ihmisen itsensä seksuaalista nautintoa, kuin myös voi vaikuttaa siihen, miten ADHD-oireet luovat ylimääräistä kohinaa seksuaalisen nautinnon ja parisuhdedynamiikan saralla ja voivat saada mielen haahuilemaan kesken intiimeimmänkin hetken.

Kiinnostavaa on, että ADHD-oireiden mukanaan tuomat vaikutukset seksuaalisuudessa voivat näyttää hyvin erilaisilta eri sukupuolten välillä eli miesten ja naisten ADHD-seksuaalisuuden maailma on erilainen. Suhteen kannalta voi olla siis merkitystä, kummalla parisuhteen osapuolella on ADHD-oireet, koska erityispiirteiden on havaittu olevan erilaisia.

Usein voi olla niinkin, että ADHD-oireinen henkilö itse ei huomaa, että erityispiirteet vaikuttavat suhteeseen ja partnerin kritiikki, kommentit tai jatkuvat kysymykset voivat ärsyttää tai tulla täysin puskista ja yllätyksenä.

Mielen harhailu haastaa miehen seksuaalista nautintoa

Tutkimuksissa on havaittu, että ADHD-neuroepätyypillisiä oireita omaavilla ihmisillä on keskimääräistä enemmän ongelmia seksuaalisen nautinnon saavuttamisessa. Tokihan on niin, että seksuaalinen nautinto sinällään on paljon muutakin kuin orgasmi ja nautintoa on oikeasti mahdotonta mitata muutoin, kuin kysymällä mieheltä itseltään. Seuraavassa muutama tiedemaailman tarkempi havainto ja omia pohdintoja miten kannustan avaamaan keskustelua seksuaalisesta nautinnosta, jos asiat alkavat liiaksi mietityttämään - joko partnerin tai ammattilaisen kanssa.

Tutkimuksista tiedämme, että (Soldati et al 2020), että ADHD-oireet haastavat niin orgasmia, kuin myös ejakulaatiota, sekä voivat tuottaa myös haasteita omiin tuntemuksiin seksiä ja läheisyyttä kohtaa. Orgasmi-ongelmia on havaittu esiintyvän 10-14%:lla ADHD-oireisista miehistä, kun vastaavasti neurotyypillisillä miehillä on tunnistettu ongelmia n. 3%:lla. Moni mies (tutkimuksissa 13-18%) kokee myös ennenaikaisia siemensyöksyjä tai vastenmielisiä tuntemuksia seksiä ja läheistyyttä kohtaan (12-13%). Nämä kaikki, tutkimuksistakin tunnistetut faktat haastavat siis ADHD-erityispiirteisiä miehiä ja mahdollisesti mietityttävät myös heidän kumppaneitaan. Voi myös olla niin, että mies on huomannut partnerinsa turhautumista ADHD-oireisiinsa ja tällä voi olla suoraa vaikutusta seksuaaliseen haluun ja seksin kiinnostavuuteen molempien osalta.

Syttymisen ja seksuaalisen virittäytymisen vaikeudet ovat tavallisia

Arjen on myös tutkimuksissa havaittu haalistavan seksuaalista nautintoa. Jos arjessa joutuu kantamaan vastuita liikaa niin perheen kuin myös suhteen ylläpidosta, läheisyys, tunneyhteyden ylläpito sekä seksuaalisuus voivat lähteä laimenemaan. ADHD-erityispiirteisellä parisuhteen keskinäinen vuorovaikutus ja erityispiirteiden ymmärrys nousee tavallista tärkeämmäksi. Tutkimukset nostivat havaintoja siitä, että pitäisi itse osata vaatia itselleen enemmän ymmärrystä ja huomiota partneriltaan arjessa ja samoin myös vuorovaikutusta seksin aikana. Jotta rakastelusta voisi oikein nauttia pitäisi saada mieli virittymään tilanteeseen. Onkin ihan tavallista, että voi olla hankalaa päästä oikeaan "mindsettiin" ja virittäytyä kunnolla tunnelmaan niin, että rakastelu houkuttaa. Voi myös olla pitkiäkin aikoja, ettei seksi edes innosta – ja sitten taas niitä kausia, kun mikään ei riitä. Niinpä parisuhteen kannalta on oleellista, että kykenee löytämään molempia tyydyttäviä ratkaisuja, jottei yhteys kumppaniin lähde etääntymään ja jotta seksuaalisen nautinnon saa pidettyä vireänä ja stimuloivana.

Jos läheisyys on satunnaista ja tunneyhteys haastaa, usein tästä voi seurata myös orgasmiin pääsemisen vaikeuksia – mieli vaeltelee muualle ja kiihottuminen laantuu kesken kaiken. Mieleen voi nousta jotain ihan muuta, joka vie terän nautinnolta, taittaa erektiota tai saa himon laantumaan kesken hyvän hetken. On ihan ok todeta, että nyt ADHD-oireet vievät ajatuksia muualle - otetaan kiihottumiseen aikalisä.

Noidan kehän välttäminen ja hetkestä nauttiminen

Yllä kuvatut tilanteet ovat ADHD-elämässä tavallisia ja kannustankin usein pareja puhumaan seksuaalisesta nautinnosta yhdessä ääneen. Moni ADHD-erityispiirteinen mies tunteekin omat erityispiirteensä tarkasti, mutta seksuaalisuuden osalta niitä ei ehkä aina tule yhdistäneeksi neuroepätyypillisyyteen. Asioista on usein vaikea puhua, eikä sopivaa hetkeä oikein löydy ja näin ne voivat vaikuttaa pitkittyessään molempien kumppaneiden nautintoon ja ylipäätään motivaatioon rakastella. Moni mies pohtii tahollaan sitä, miten partneri ottaa nämä keskeytykset, tai sen ettei orgasmi ja ejakulaatio ilmaannukaan, vaikka hetki kumppanin kanssa on erittäin tyydyttävä. Ja toisaalta tilanne voi johtaa myös kumppania miettimään, miksi laukeamista ei tapahdu - tai ylipäätänsä miettimään asiaa itsensä kautta. Onhan niin helppo käpertyä ongelman kohdatessa itseensä ja lähteä miettimään sitä "mitä minussa on vikana", sen sijaan, että avautuisi kumppanilleen ajatuksistaan.

Ole siis rohkea ja puhu

Ajattelen, että näistä ilmiöistä on tarpeen puhua, jotta jokainen asiaa pohtiva mies ymmärtää ilmiön tavallisuuden sekä sen, että ADHD-erityispiirteet voivat haastaa myös seksuaalista nautintoa, ja että näistä vaikutuksista kannattaa ja voi puhua kumppanin kanssa.

Voi ihan hyvin avata keskustelua kumppanin kanssa, normalisoida tilannetta ja yhdessä hyväksyä sen tosiasian, että aina ei seksuaalinen mielihyvä saavuta huippuansa, eikä ole tarpeenkaan. Orgasmin ja ejakulaation osalta on siis tarpeen ymmärtää, ettei se suinkaan ole aina itsetarkoitus. Tilalle voi ja kannattaa rakentaa toisenlaisia nautintoa ja parien välistä läheisyyttä vahvistavia polkuja.

Tilanteessa, jossa seksuaalinen nautinto tuntuu jäävän puoliväliin, tai keskeytyy mielen haahuilusta johtuen, kannattaa olla itselleen tai ADHD-kumppanilleen armollinen. Asiasta ei kannata tehdä sen suurempaa numeroa, vaan ennemminkin ymmärtää, että nautintoa ja mieltä voi harjoittaa, haahuilun ja himon välille voi rakentaa mielikuvaharjoituksia ja toisaalta orgasmin ei välttämättä tarvitse olla rakastelun ja seksin harjoittamisen automaattinen lopputuote – keskeistähän on kuitenkin nauttimisen kyky, lähellä olon taito ja mahdollisuus viettää lämmin hetki kumppanin kanssa yhdessä.

Tosiasia on, että mieli saattaa haahuilla, seksuaalisuus haastaa ja tutkimuksistakin nousee esiin se, että usein ADHD-mies myös toivoo partneriltaan enemmän ymmärrystä ja empatiaa ADHD-erityispiirteitä ja itseään kohtaan. ADHD-oireet voivat voi tuoda mukanaan itsetunnon laskua-ajatuksia siitä ettei riitä, vaikka miten yrittää miellyttää partneriaan-ajatuksia siitä että olenko koskaan riittävä? Näitä ajatuksia voi ja kannattaa purkaa joko kumppanin, tai seksuaaliterapeutin vastaanotolla.

Ammattilaisena usein neuvonkin purkamaan mielen solmuja oman nautinnon tunnistamisen ja kasvattamisen kautta. Monelle masturbointi voi olla hyvä tapa saada nautintoa, oppia keskittymään vain omaan hyvään oloonsa ja kasvattamaan varmuutta siitä mikä on itselleen hyvää. Tilannehan on kumppanin kanssa aina erilainen kun on käsiteltävänä omat ajatukset ja huomioitava kumppania samalla. Moni mies onkin tutkimuksessani todennut (Kauppi, 2022), että ajatus siitä, että kun kumppani nauttii – tuottaa suuren nautinnon myös miehelle itselleen. Seksuaalisen nautinnon osalta ensiarvoisen tärkeää on läheisyys ja tavat jolla kykenemme luomaan tunneyhteyttä kumppaniimme, mutta myös ymmärryksemme siitä, että lopulta itse olemme vastuussa omasta seksuaalisesta nautinnostamme. Tällä tarkoitan sitä, että ei voi automaattisesti odottaa kumppanin arvaavan, mikä on itselle parhaaksi. Ei voi myöskään pitkäkestoisesti lähteä tinkimään omasta seksuaalisesta nautinnosta toisen tyydyttämisen ehdoilla.

Moni mies onkin todennut, että nautinto on tärkein – oma ja kumppanin. Kyky seksuaaliseen nautintoon ja orgasmiin vaihtelee ajassa ja paikassa. Joskus se on kuin pieni pomppu pitkällä tiellä ja joskus taas ihan mahtava tulivuoren purkaus – se siis vaihtelee ajassa ja paikassa – nautinnon vastaanottaminen ja tuottaminen on kuitenkin se kaikkein tärkein.

Lämmöllä Jutta & Haluklinikka

Viitteet:

Sexual Function, Sexual Dysfunctions, and ADHD: A Systematic Literature Review, Journal of Sexual Medicine 2020, 17. Lorenzo Soldati, MD,Francesco Bianchi-Demicheli, MD, Pauline Schockaert, MAS, John Köhl, MAS, Mylène Bolmont, PhD,Roland Hasler, PhD and Nader Perroud, MD.

Jutta Kauppi, Miehen orgasmi - orgasmia estäviä, seksuaalisuuteen sekä rakasteluun vaikuttavia tekijöitä, 2022.