Ti ja To klo 17:00 alkaen, La sop.mukaan

Miesten matkassa seksuaalisen nautinnon ja orgasmien huipulle – töyssyjä, kiihdytyksiä ja parisuhdepaineita!

14.01.2023


Mitä mies ajattelee seksuaalisuudesta ja nautinnosta tämän kaiken tasa-arvoistuvan ja suorituspaineisen yhteiskuntamme keskellä? Entäpä miehen mielihyvä, tyytyväisyys parisuhteessa ja orgasmi? Kuka siitä puhuu vai puhuuko kukaan?

Summaan tässä blogissa havaintoja miehen seksuaalisuuden teemalla. Nämä havainnot on koottu seksuaalineuvojan lopputyöni aineistoista (Miehen orgasmi - orgasmia estäviä, seksuaalisuuteen sekä rakasteluun vaikuttavia tekijöitä, 2022), jossa minulla oli käytössäni miesten seksuaaliseen nautintoon liittyviä autenttisia vastauksia vajaalta 800 mieheltä*.

Kiihdytystä nautinnon huipulle - Suorittamisen oravanpyörässä paineet vaikuttavat orgasmiin

Miehen orgasmin onnistumiseen, rakasteluun ja seksiin sekä seksuaalisen nautinnon ja halun kokemiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Reseptiä varmaan, pysyvään ja usein toistuvaan orgasmiin ei suoraan tutkimusaineiston havaintojen pohjalta ole rakennettavissa. Ohessa kuitenkin muutamia, havaintoja miesten vastauksista koottuna.

Miehen orgasmin ja seksuaalisen mielihyvän saavuttamisen merkitys miehen seksuaalielämään on moniulotteinen ja tärkeä. Varmoja ja suositeltavia toimintatapoja optimaalisen nautinnon saavuttamiseen tämän tutkimustiedon pohjalta ei voine nostaa, mutta ehkäpä havainnot toisten miesten esin nostamista asioista antavat vahvistusta oman seksuaalisuuden tarkasteluun. Monen miehen arkeen liittyvät havainnot suorituspaineista, stressistä, huolien lamauttavasta vaikutuksesta sekä hyvän parisuhdedynamiikan merkityksestä mielihyvän saavuttamiselle ja orgasmille saivat tämän kyselytutkimuksen myötä vahvistusta. Saimme hyvin tarkkoja ja monipuolisia kuvauksia orgasmiin liittyvistä ongelmista, sekä siitä, mitkä keskeiset asiat ovat vaikuttamassa onnistuneen rakastelun kokemukseen, erektioon sekä seksuaalisen mielihyvän huipulle pääsyyn.

Keskittymällä suoraan miesten kokemuksiin, saadaan uutta tutkittua tietoa, ajatuksia ja vahvistustakin miehen seksuaalielämästä, nautinnosta sekä siihen vaikuttavista parisuhdetekijöistä. Nämä havainnot eivät siis tuo esiin koko totuutta-seksuaalisuushan on hyvin henkilökohtainen, ihmisen syvimpään osa-alueeseen ankkuroituva asia. Toivonkin, että saat tästä rohkeutta miettiä mitä nämä havainnot tarkoittavat, löydätkö kenties yhtymäkohtia omaan elämääsi tai saisitko tästä hyviä puheenaiheita avata keskustelua partnerisi kanssa.

"Mielessäni kyllä haluaisin" - Arjen hallinta haastaa

Orgasmin saavuttaminen ei vastausten valossa ollut lainkaan itsestäänselvyys, vaan siihen vaikuttavat arjessa niin psykologiset ja fysiologiset tekijät, kuin myös ulkopuolinen sosiaalinen ympäristömme. Näitä tekijöitä paremmin ymmärtämällä on mahdollisuus lähteä tutkiskelemaan omaa seksuaalisuuttaan, käsittelemään ongelmakohtia sekä avaamaan omia seksuaalisuuden solmuja niin, että orgasmi osana seksuaalista nautintoa voisi varmemmin toteutua niin miehen itsensä kuin myös kumppaninsa osalta.

Miesten kokemusten pohjalta keskeisiä seksuaaliseen nautintoon, orgasmin saamiseen vaikuttavia sekä seksuaalista toimintaa estäviä ja paineistavia tekijöitä nousi esiin monenlaisia. Kokemus seksuaalisista suorituspaineista oli merkittävässä roolissa oman seksuaalisen nautinnon ja lopulta myös orgasmin huipulle pääsyn osalta. Paineita aiheutui mm. seksin suorituskeskeisyydestä ja yhdyntään liittyvistä suorituspaineista. Monet kokivat myös nautintoa haittaavaa jännitystä, jolla oli vaikutusta erektion toimintavarmuuteen, kestoon rakastelun aikana sekä lopulta orgasmin saamiseen.

Heittäytymisen vaikeus sekä henkinen selkäreppu

Arjen paineilla ja stressillä oli moninaisia vaikutuksia ja koetut tuntemukset vaihtelivat eri tilanteissa ja olivat tiiviissä vuorovaikutuksessa myös kumppanin käyttäytymiseen, tunneyhteyteen sekä miehen omiin tuntemuksiin rakastellessa. Nautintoon heittäytymisen vaikeus arjessa haastaa niin seksuaalisen vireen ylläpitoa, kuin myös himmentää himoa. Keskeisiksi orgasmia estäväksi tekijäksi nousi miesten kyky irrottautua arjesta, jättää huolet taka-alalle ja elää hetkessä sekä omistaa aikaa rakastelulle ja seksille arjen oravanpyörässä.

Suorituspaineita koettiin niin oman seksisuorituksen, kuin myös kumppanin tyydyttämisen osalta. Myös parisuhdedynamiikan aiheuttamat paineet haittasivat seksistä nauttimista ja vaikeuttivat laukeamista. Vaikeudet kokea nautintoa liittyivät myös jaksamiseen, kykyyn hallita arkea sekä irrottautua väsymyksestä. Myös keskittymisvaikeudet, väsymystilat, huolet, vaikeat elämäntilanteet sekä masennus ja mielialojen vaihtelut haittasivat seksuaalista nautintoa. Negatiivisia vaikutuksia oli myös kumppanin kokemilla arjen kiireillä ja huolilla, jotka saattoivat olla vaikeuttamassa kumppanin tilanteeseen heittäytymistä ja nautinnon kokemista vuorovaikutuksessa. Havainnot nostivat esiin parisuhdearjen nautintoa estävät vaikutukset; Pitkittyessään arjen hallinnan puute saattaakin muodostaa negatiivisen kierteen, jossa seksuaalisuudelle ja yhdessäololle ei enää löytynytkään aikaa ja parien välinen yhteys laimeni ja vaikutti näin seksuaalisen vuorovaikutuksen ja nautinnon ylläpitoon parisuhteessa.

Negatiivisen kehän seurauksena saattoi seurata muun muassa epävarmuutta erektion pysymisestä ja orgasmin onnistumisesta sekä omasta seksuaalisesta vetovoimasta suhteessa kumppaniin. Epäonnistuneen rakastelun ja erektion saamisvaikeuden jälkeen paineet edelleen kasvoivat.

Ei mieskään ole väsymätön!

Nämä havainnot muistuttavat siitä, että ei mieskään ole väsymätön, aina himokas ja valmiina seksiin ja rakasteluun. Havainnot herättävät pohtimaan, miten arkea voisi hallita niin, että kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa myös seksuaalisuudella olisi tilaa kukoistaa.  Seksuaaliterapeuttina toivoisinkin, että kun arjen ankeuttaessa elämää ja lamatessa seksuaalisuutta sekä parisuhteen elinvoimaa-olisi rohkeutta, aikaa ja halua hakeutua purkamaan tilannetta ja taakkaa ammattilaisen kanssa. Nämä asiat kun eivät poistu itsestään, enemmänkin kumuloituvat. Ihmisen itsensä, sekä parisuhteen keskinäinen seksuaalisuus, halut ja mieltymykset kun muuttuvat ja elävät ihmisen arjessa ja ajassa. Voisikohan ajatella, että seksuaalisuudenkin osalta tehtäisiin vuosihuoltoa-yhdessä tai erikseen?

Seuraava suora miehen oma kiteytys kertookin enemmän kuin tuhat sanaa seksuaalisesta nautinnosta ja orgasmeista:

"Orgasmin laatu vaihtelee. Joskus se on tulivuoren purkaus ja joskus pieni töyssy maantiellä. Orgasmihakuisuus on turhaa. Se tulee tai ei tule. Nautinto on tärkein."

  • Tämä kvalitatiivinen tutkimus koottiin vuonna 2018 verkkokyselyn kautta prof. Osmo Kontulan tutkimusaineistosta. Vastaajina olivat Helsingin Sanomien verkkosivujen lukijat ja anonyymejä vastauksia saatiin n. 1000 mieheltä.